гарантии

Czas trwania gwarancji liczony jest od dnia wykonania pracy. Warunkiem gwarancji jest badanie kontrolne przeprowadzane co 6 miesięcy.

 • wypełnienie - 3 lata
 • stałe uzupełnienia protetyczne (korony, mosty) - 3 lat
 • protezy częściowe i całkowite - 3 lata
 • leczenie kanałowe - 2 lata

Gwarancja nie obejmuje:

 • prac tymczasowych - korony tymczasowe, protezy natychmiastowe osadzone bezpośrednio po usunięciu zębów wymagające po pewnym czasie podścielenia
 • prac, przy wykonaniu których Pacjent został poinformowany o ograniczonej gwarancji, lub jej braku, a które zostały wykonane na wyraźne życzenie Pacjenta
 • jeśli bezpośrednio po wypełnieniu zęba okazuje się konieczne przeprowadzenie leczenia kanałowego, wtedy wypełnienie wykonywane jest ponownie w ramach gwarancji, natomiast Pacjent ponosi koszty leczenia kanałowego

Nie podlegają gwarancji uszkodzenia powstałe w wyniku:

 • niedostatecznej higieny jamy ustnej
 • braku przestrzegania zaleceń lekarza odnośnie postępowania z uzupełnieniem protetycznym
 • nieprzestrzegania zalecanych wizyt kontrolnych
 • nieszczęśliwych wypadków
 • naturalnego zaniku kości i zmian w przyzębiu
 • istniejącego schorzenia mającego niekorzystny wpływ na układ żujący (np. cukrzyca, padaczka, osteoporoza, stan po napromienianiu i terapii cytostatykami)
 • uszkodzenia mechanicznego

ЗАКРЫТЬ

X

Umów sie na wizytę